Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N144-10 Sjoerd Meiles Tamminga