Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N144-1 Ytzen Meiles Tamminga