Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N144-0 Nynke Meiles Tamminga