Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N144 Meile Tamminga