Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N143-513 Teunis