Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N142 Dirkje Tamminga