Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N141-51 Joseph