Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N140 Karsjen Tamminga