Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N1 Karsjen IJtzens Tamminga