Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N0 IJtzens Lieuwes Tamminga