Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Boerderij Oedsmawei 8a Boksum

Op de boerderij aan de Oedsmawei nr. 8a hebben Hiltje Karsjens Kalma en haar man IJtzen Lieuwes Tamminga (N) gewoond van 1870-1897. Daarna boerden Gerrit Meinderts Miedema tot 1915 en zijn zwager Mintje Doedes Okkema tot 1921 op de boerderij. In 1924 is de voorkant afgebroken en is er een nieuwe voorkant met woning voor gezet. Na Mintje Doedes Okkema boerden hier Doede Mintjes Okkema tot 1960, Minne Doedes Okkema tot 1991 en Cornelis Minnes Okkema tot vandaag.

boerderij boksum oedsmawei 8a 1 20120228 1018616908

oedsmawei 8a boksum 1 20120402 1164030562

 bron: Douwe Gerbens (red.) Boksm foar de lins, Easterein 2003