Eekhoff en topografische atlas

Boksum 

 boksum-eekhof 1 20120308 1411444514

 

   
 

Deze afbeeelding komt uit Eekhoffatlas, gemaakt rond 1850.

Duidelijk is aan de zuidkant van het dorp CAKerk te lezen: Christelijk Afgescheiden

Kerk. Het was een 'huizinge ingerigt tot kerkgebouw'. Samen met een boomgaard

had het perceel een oppervlakte van 8 are.

  

  Leeuwarden

 keechsdyk-eekhof 2 20120308 1851361511

 

   

 

De Breede Dijk is de weg naar Stiens.

Aan de Keegsdijk woonden Karst Tamminga N1 en Dirkje Miedema en 

later hun kinderen. De boerderij werd verwoest in deTweede Wereldoorlog.

IJtzen Karsjes N14 verhuisde naar het Schapedijkje.

 

Eekhof Atlas

 

 

 

keechsdykje-topo-atlas 1 20120308 1633669078

  

   

 

 

Dezelfde locatie als hierboven,maar dan op een kaart van de topografische

dienst. De situatie is die van rond 1930.

Aan het einde van het Schapendijkje ligt wat op de Eekhofkaart heet:

het Bosch Begraafplaats. Daar had de grootvader van Dirkje en Sara Meiles

Miedema N1 en N2 geboerd.