Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N281 Jan Wicher Draijer