Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N272 Lieuwe Tamminga