Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N271 Froukje Tamminga