Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N274 Gerrit Tamminga