Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N26 Lieuwe Lieuwes Tamminga