Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N254 Rimmer Tamminga