Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N25 Karsjen Lieuwes Tamminga