Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N241 Lolkje Tamminga