Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N24 Benjamin Lieuwes Tamminga