Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N23 IJtzen Lieuwes Tamminga