Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N22 Janke Lieuwes Tamminga