Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N212 Dirk Tamminga