Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N211 Lieuwe Tamminga