Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

N2 Lieuwe IJtzens Tamminga