Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karsjens Kalma

Info-gids Tamminga voorouders FNT 2017

De voorouders van Ytzen Lieuwes (ons voorgeslacht dus) komen uit de omgeving van Bartlehiem-Burdaard-Wanswert.

Klik hier voor de plaatsen waar ze gewoond hebben.